Vereniging IntenZ Farma is een samenwerkingsverband van onafhankelijke apothekers. Vanuit de Vereniging wordt ernaar gestreefd om de leden te ondersteunen in de dagelijkse praktijkvoering van de apotheek door:

  • Het behalen van gezamenlijke voordelen bij de inkoop van diensten en distributie van genees- en hulpmiddelen
  • Het verzamelen en uitwisselen van informatie.

Bij de inkoop van genees- en hulpmiddelen staan continuïteit van leveren en kostenbesparing centraal. Bij het verzamelen en uitwisselen van informatie staan relevantie en snelheid centraal.

Naast het behalen van voordelen kent de Vereniging ook verplichtingen. Daarom dient het lidmaatschap van de Vereniging goedgekeurd te worden door het bestuur. Het lidmaatschap kan men verkrijgen op voordracht van een lid-apotheker of het bestuur. De eerste drie
maanden is er sprake van een kandidaat-lidmaatschap. Dit kan na deze termijn omgezet worden in een volwaardig lidmaatschap.